Historikk

Telthusbakken

Strøket ved Telthusbakken ble tidligere kalt Øvre Bergfjerdingen. Det var konsul Westye Egeberg («den første») som kjøpte «Telthuusløkkens grunn» av private eiere omkring 1800. I 1810 bygget han gård og drev gårdsbruk her. På denne tid og like til århundreskiftet var sommerutsikten fra Telthusbakken er stort jorde, fullt av høysåter og gressende kuer. Om vinteren akte barna på kjelke fra fjøset til Egeberg og ned til Maridalsveien, hvor de landet på tomten til teglverket.

Telthusgaten som den tidligere het, var på 1500-tallet en av hovedveiene i landet. Her gikk den eldgamle ferdselsveien fra Oslo over Ringerike til Vestlandet, – gjennom Dalsbergstien, opp til Underhaugsveien, gjennom Professor Dahls gate til Frogner, via Skøyen til Faabro ved Lysaker – og videre. Opprinnelsen til navnet Telthusbakken var et militært magasin, et «telthus», som i 1755 ble reist ved kirkegårdsmuren til Gamle Aker kirke, på toppen av kneiken. Det ble revet i begynnelsen av 1800-tallet. Rundt 1795 sto det bare en eneste enslig hytte i bakken, Telthusgaten nr. 7, og ett hus nederst, som senere ble revet.

Etter hvert ble det satt opp flere hytter. Senere, mellom 1814 og 1850, kom småhusene, reist av arbeidere og håndverkere. Mange var innflyttere som hadde tatt med seg huset sitt fra «landet» for å sette det opp her ute i Oslos utmark. Det var armodslige forhold den gangen, og sykdommer grep om seg. Under den store koleraepidemien i 1833 var over halvparten av de 90 beboerne i de usle hyttene angrepet av sykdommen. Og strøket fortsatte å trekke til seg fattigfolk, i 1865 bodde det 231 personer bare i denne bakken, og Westye Egeberg delte hver jul ut halm som de trengende kunne bruke i madrassene sine, og tønnevis med spekesild. Skillet mellom fattig og rik gikk ved Telthusbakken; fra Maridalsveien og opp til toppen hvor «høkeren» residerte, var østkant, mens området fra bakketoppen og ned Akersbakken var vestkant og villaområde.

Egebergløkken parsellhage er fra 1916, og utgjør som tradisjonsrikt «hagekollektiv» en uvurderlig lunge i strøket. Den romantiske Kjærlighetsstien gikk fra Telthusbakken langs parsellene og ned til Maridalsveien, og er fortsatt i bruk. Den stakk ut fra Telthusbakken nr. 25  og hadde endepunkt i en liten gård som het Hukebak, egentlig det rette navnet på stien også. Telthusbakken er en av de mest idylliske og maleriske Oslo-gater eller kneiker som er bavart. De små husene skinner i ny maling og vakre farger, de har hver sin karakter og egenart, nydelige småhager med klatreroser, hele bakken er sommerstid innrammet av et blomsterflor, ikke minst fordi den har det iherdig oppdyrkede og svært frodige parsellfeltet som nærmeste naboskap.

Kilde: Eva Ramm. St. Hanshaugen Ullevål – streiftog i bydelens nedre del.1995

 

Telthusbakkens tidligste historie

Her forteller Arne Berg hvordan J.W.Edy tok feil av kirken i sin skissebok fra ca. 1800.

Han skriver:
J. W. Edy’s interessante skissebok fra ca. 1800, som oppbevares på Deichmanske bibliotek, er det en skisse på hvilken det står “Haslum Church near Christiania.” Men dette må være feil,…..
les mer…..

Se skisse av Telthuset tegnet av J.E.Edy …
Se utsnitt av situasjonsplan Anno 1778 …

Tusen år i Telthusbakken og området omkring

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: